Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 22:52   Güncelleme : 31-05-2021 22:52

BALIKÇILIKTA GENEL AV YASAKLARI BAŞLADI

​5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen Tebliğ doğrultusunda 15 Nisan itibariyle genel av yasakları başlamış bulunuyor

BALIKÇILIKTA GENEL AV YASAKLARI BAŞLADI

​5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen Tebliğ doğrultusunda 15 Nisan itibariyle genel av yasakları başlamış bulunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit “1 Eylül 2020 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2020-2021 av sezonunda, 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir” ifadelerini kullandı.

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 2020-2021 avcılık sezonunda idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde 1637 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 38 aykırılık sebebiyle 121.312 lira idari para cezası uygulanmış ve 70.120 kilogram hamsi balığına,2.449 kilogram İstavrit balığına,270 kilogram mezgit balığına ve 10.000 metre monofilament (misina)ağına  el konulmuştur.

GÜLBAY ” 15 Nisan -15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığının yasak olduğunu belirtirken uzatma ağıyla kalkan balığı avcılığı yapacak gemiler ruhsat teskeresinin verildiği il müdürlüğünden ”İzin Belgesi’ alması zorunludur. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400mm.’den küçük olamaz ve avlanan balıklar bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur. Yasak öncesi avlanan kalkan balıkları için il yada ilçe müdürlüklerinden tespit yaptırılması gerektiği ve tespiti yapılan kalkan balıklarının da 7 gün içinde satış işleminin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşan yaz aylarında daha da artan sportif balıkçılık faaliyetleri konusuna değinen İl Müdürü Cahit GÜLBAY ”Sportif su ürünleri avcılığı 5/2 numaralı Amatör Avcılığı düzenleyen tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu doğrultuda yer, zaman, boy ve sayı sınırları ile avcılığı tamamen yasak olan  tırıvırı  ve  serpme gibi av araçlarıyla avcılık ta iç sularda yasaklanmıştır.

Bu kapsamda sürdürülebilir avcılık için Bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uyulması balıkçılığımız için önem arz etmekte olduğundan kurallara uyulmasında azami hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.